ElkarMaker ekimenak martxan jarraitzen du Mondragon Goi Eskola Politeknikoan. Dagoeneko, Diseinu Industrialeko 2. mailako ikasleek prototipoak eraiki dituzte.


Abian da ElkarMaker ekimena, Mondragon Goi Eskola Politeknikoak eta Ikastolen Elkarteak bultzatuta. Bertan hiru heziketa maila desberdinetako 800 bat ikasleek elkarlanean urtebeteko proiektu teknologikoak garatu dituzte. Egitasmoa zortzi urratsez osatua dago eta lehenbiziko bostak egin dira dagoeneko. Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 3. mailako ikasleek hasi zuten proiektua beren ametsetako ideiak marrazten. Jarraian, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. mailako ikasleak ideia horietan oinarrituta, maketak eraiki eta besteekin emaitzak elkarbanatu zituzten. Orain, Diseinu Industrialeko ikasleek prototipoak eraiki dituzte.

Prototipoa Eraiki urratsa, bi saiotan banatu da. Otsailean, diziplina anitzeko ariketa baten bitartez, ikasleek prototipo birtuala diseinatu zuten. Oraingoan, apirilaren 3an, prototipo fisikoa eraiki dute, mekanismoak muntatu, mugimenduak programatu, kanpo egitura eraiki eta azken ukituak emanez. Ingeniaritzako ikasleek ilusio handiz garatu dituzte prototipoak eta lortutako emaitzak nabarmenak izan dira.

 

Maiatzaren hasieran, Diseinu Industrialeko ikasleak 7 herrialde ezberdinetako 7 ikastoletara gerturatu eta garatutako prozesua eta eraiki duten prototipoa azalduko diete beste heziketa mailako ikasleei. Ondoren, Derrigorrezko 3.mailako ikasleek ElkarMaker plazaratzea prestatuko dute eta maiatzaren erdialdean ekingo diote azken urratsari.

Horien berri ematen jarraituko dugu.

La iniciativa ElkarMaker sigue en marcha en la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea. Los alumnos de 2º de Diseño Industrial ya han construido los prototipos.

Durante este curso ha comenzado la iniciativa ElkarMaker, impulsada por la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea e Ikastolen Elkartea. Unos 800 alumnos y alumnas de tres etapas educativas diferentes están desarrollando proyectos tecnológicos cooperativos. La iniciativa consta de 8 fases y ya se han realizado las cinco primeras. El alumnado de 3º de Educación Primaria Obligatoria ha creado la idea de sus sueños en colaboración con las demás etapas educativas. A continuación, los estudiantes de 3º de Educación Secundaria Obligatoria han construido diferentes maquetas respondiendo a la idea y han compartido los resultados. Posteriormente, los alumnos y alumnas de Ingeniería en Diseño Industrial han construido los prototipos.

La fase de creación del prototipo se ha dividido en dos fases. En febrero se realizó el prototipo virtual mediante un ejercicio multidisciplinar. El 3 de abril construyeron el prototipo físico, trabajando el montaje del mecanismo, la programación de los movimientos, el diseño de la estructura externa y dando los últimos retoques. Los prototipos han sido realizados con enorme ilusión por los alumnos y alumnas de Segundo de Ingeniería y los resultados han sido destacables.

A principios de mayo, los alumnos de Diseño Industrial se desplazarán a las 7 Ikastolas de los 7 municipios diferentes donde compartirán el desarrollo y el prototipo construido con las demás etapas educativas. Posteriormente, el alumnado de 3º de Educación Secundaria trabajará el material de comunicación y tendrá lugar la última fase de la iniciativa, ElkarMaker plazaratzen.

Os comunicaremos los avances.

+ Ez dago iruzkinik

Zurea gehitu