Sektore teknologikoak krisiari aurre egiten dio


Infojobs eta ESADE-k plazaratutako txostenean Telekomunikazioen eta Informatikaren arloan egondako lan eskaintzaren egoera azaltzen du. Lan eskeintzen %23 arlo horiekin lotuta egon zen 2011 urtean, aurreko urtearekin alderatuta %11 igoaz.

Txostena bere osotasunean irakurtzeko http://www.infojobs.net/empresas/mercado-laboral-infografia

 

El informe publicado por Infojobs y ESADE recoge la situación laboral en los ámbitos de Telecomunicaciones e Informática. El 23% de las ofertas de trabajo estuvo relacionado con ese sector en 2011, representando un crecimiento del 11% respecto al año anterior.

Para leer el informe completo: http://www.infojobs.net/empresas/mercado-laboral-infografia

+ No hay comentarios

Añade el tuyo