Tutoriales / Tutorialak / Tutorials


Txoko honetan online eta blended irakaskuntzarako baliagarriak diren tutorialak topatuko dituzu. Etengabe eguneratzen joatea da gure asmoa, bai guk geuk sortutako tutorialekin eta baita besteenekin ere.

En esta página se irán incorporando tutoriales de herramientas útiles para el profesor online y presencial.

Moodle:

Google Apps


Crear presentaciones:

Crear presentaciones comentadas

Tutorías online y feedback:

Crear videotutoriales:

Trabajo colaborativo:

  • Google Docs (ikus Google Docs atala. Ver el apartado Google Docs)
  • Presentaciones colaborativas con Google Presentation (ikus Google Presentation atala. Ver el apartado Google Presentation)
  • Brainstorming:

Editores de vídeo. Bideo editoreak:

Jaisteko programak:

Online bideo editoreak:

Bestelakoak/otros

+ No hay comentarios

Añade el tuyo