IND-SERVDES proiektua martxan da DBZ-ren eskutik


Diseinu Berrikuntza Zentroak (DBZ) gidatuko duen IND-SERVDES proiektuak, Gipuzkoako enpresek zerbitzu aurreratuak diseinatzeko erreminta sortak garatuko ditu.

Mondragon Unibertsitateko Diseinu Berrikuntza Zentroak (DBZ) IND-SERVDES proiektua (Gipuzkoako Ekipamendu-Industriarentzako Zerbitzu Diseinua) abiaraziko du aurki. Proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gipuzkoako enpresa ehunaren lehiakortasuna sustatzeko programak babesten du.

Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial

Proiektuaren helburu nagusia Gipuzkoako ekipamendu-industria enpresek zerbitzu aurreratuak diseinatzeko erremienta sorta bat garatzean datza. Horretarako, lurraldeko 5 enpresa desberdinekin hainbat esperimentazio burutuko dira zerbitzu diseinuaren (service design) metodo eta erraminta berriak aplikatuz.

Proiektuak, enpresa partehartzaileek zerbitzu diseinuaren inguruan dituzten gaitasunak aztertuko ditu,  formakuntzen bitartez gaitasun hauek indartuko ditu eta enpresa hauek zerbitzu berrien diseinuan lagunduko ditu.

Proiektuan sortutako erraminta sortak eta enpresekin burututako esperimentazioak maiatzean egingo den jardunaldi baten bitartez zabalduko dira Gipuzkoako gainontzeko ehun industrialera.

Gipuzkoako ekipamendu industriaren partaide baldin bazara eta zure enpresarekin proiektuan parte hartu nahi baduzu, jarri zaitez harremanetan Ion Iriarte iiriarte@mondragon.edu ikertzailearekin. Enpresek dohainik parte hartu dezakete proiektuan.

 

EL DBZ PONE EN MARCHA EL PROYECTO IND-SERVDES

El proyecto IND-SERVDES liderado por el Diseinu Berrikuntza Zentroa (DBZ) dotará a las empresas guipuzcoanas con un toolbox para el diseño de servicios avanzados.

El Diseinu Berrikuntza Zentroa (DBZ) de Mondragon Unibertsitatea va a poner en marcha el proyecto IND-SERVDES(Diseño de Servicios para las Industrias de bienes de Equipo de Gipuzkoa). El proyecto está financiado por el Programa para promover el fortalecimiento competitivo del tejido, la sostenibilidad y la colaboración del tejido empresarial de Gipuzkoa del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial

El objetivo principal del proyecto es dotar a las empresas de bienes de equipo de Gipuzkoa con un TOOLBOX para el diseño de servicios avanzados. Para ello, 5 empresas pertenecientes a las distintas comarcas del territorio servirán de experimentadoras de nuevos métodos y herramientas del diseño de servicios (service design).

El proyecto, diagnosticará las competencias en relación al diseño de servicios avanzados de las empresas participantes, las capacitará a través de diversas formaciones y las asistirá en el diseño y desarrollo de nuevos servicios avanzados.

Para la difusión al resto del tejido industrial de Gipuzkoa del toolbox, las experimentaciones y de los aprendizajes de las empresas participantes en el proyecto se divulgarán en una jornada abierta en mayo.

Si eres una empresa productora de bienes de equipo de Gipuzkoa y quieres ser una de las empresas participantes puedes ponerte en contacto con el investigador Ion Iriarte en iiriarte@mondragon.edu. La participación para las empresas en el programa es gratuita.

+ No hay comentarios

Añade el tuyo